Hulp nodig? +31 297289260

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN leveringsvorwaarden.

 

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle vermelde prijzen uit deze prijslijst zijn exclusief BTW.

Verzendkosten zijn exclusief BTW. Wij zijn verplicht over de verzendkosten BTW te berekenen. De vermelde prijzen zijn geldig met ingang van maart 2014.

 

LEVERINGEN

Tilly’s Cosmetics international levert alleen producten aan professionele nagelstylistes en pedicures die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, of die in het bezit zijn

van een diploma of certificaat. De voorwaarden waaronder verkooppunten van Tilly’s haar klanten bedient zijn, voor zover niet in deze leveringsvoorwaarden opgenomen, volledig voor rekening en verantwoording van deze verkooppunten. Tilly’s Cosmetics international accepteert geen verantwoordelijkheid voortvloeiende uit leveringen gedaan door haar verkooppunten.

 

NIET VOLLEDIGE ZENDINGEN

Indien toegezonden bestellingen onvolledig blijken te zijn, dient de ontvanger dit binnen één werkdag te melden aan Tilly’s Cosmetics international. Als het ontbrekende product op de factuur is berekend, zal Tilly’s Cosmetics international er voor zorgen, dat het ontbrekende artikel alsnog wordt toegezonden. De daaraan verbonden verzendkosten zijn dan voor rekening van Tilly’s Cosmetics international. Als het ontbrekende product niet op het factuur staat vermeld, zal op verzoek van de klant het ontbrekende product alsnog worden toegezonden. De kosten van de toezending komen dan voor rekening van de koper.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De goederen en diensten die door Tilly’s Cosmetics international geleverd worden, zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik door daartoe op voldoende wijze opgeleide beroeps-uitoefenaren. Tilly’s Cosmetics international accepteert op generlei wijze verantwoording voor niet deskundig gebruik van de door haar geleverde producten. Tilly’s Cosmetics international stelt zich eveneens niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het in gebruik zijn c.q. de toepassing van de producten die eventueel duiden tot allergieën en/of andere ziektenbeelden bij zowel de gebruiker, koper als de klant van de koper. Voor de toepassing van de door Tilly’s Cosmetics international geleverde producten dient de gebruiker zich altijd te houden aan de daartoe voor zover van toepassing door Tilly’s Cosmetics international bijgeleverde gebruiksaanwijzing en eventuele andere waarschuwingen, die op de verpakking van de goederen zijn aangebracht. Klachten dienen schriftelijk (per brief, fax of e-mail) te worden doorgegeven.

 

BESTELLINGEN EN BETALINGEN

Je kunt je bestellingen plaatsen via telefoon of e-mail. In de showroom kun je contant of met je pinpas afrekenen. Betaling met een creditcard is helaas niet mogelijk. Bij telefonische

of schriftelijke bestellingen vindt de levering onder rembours plaats of kun je de factuur voldoen per vooruitbetaling via je bank. Bij bestellingen via de webwinkel wordt je bestelling pas toegestuurd als we je betaling hebben ontvangen. Je kunt in de webwinkel snel en veilig met Ideal betalen. Indien goederen onder rembours worden verzonden en door nalatigheid van de ontvanger niet afgeleverd kunnen worden, worden de kosten die daaraan verbonden zijn alsnog bij een volgende levering in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Verzendkosten zijn € 7,60 exclusief BTW (prijswijzigingen voorbehouden). Leveringen boven de € 150,- exclusief BTW en verzendkosten worden franco verstuurd. Bij leveringen boven de € 250,- exclusief BTW is een korting van 5% van toepassing met uitzondering van elektrische apparatuur en toebehoren, Menda pompjes, koffers en nageltafels. Bestellingen geplaatst op werkdagen vóór 14.00 uur worden nog dezelfde dag aangeboden bij de vervoerder. Tilly’s Cosmetics international is niet verantwoordelijk voor te late of vertraagde bestellingen. Creditering vindt plaats door middel van verrekening met de volgende aankopen. Creditbedragen worden niet terugbetaald, hetzij à contant, hetzij door girale/bankaire overmaking. In onze showroom kun je pinnen. Betaling met creditcard is niet mogelijk. Bij directe aankoop van goederen in de showroom aan de Mijdrechtse Zuwe 71 te Amstelhoek ontvang je 3 % afhaalkorting. Deze afhaalkorting geldt niet voor elektrische apparatuur en toebehoren en de Menda pompjes. Deze korting geldt niet voor producten waarvoor reeds een aanbieding van toepassing is en is tevens niet van toepassing op speciale, daartoe aangekondigde verkoop/inkoopdagen of openhuisdagen. Voor het buitenland gelden andere voorwaarden aangaande zendingen.

 

AANBIEDINGEN

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk

anders vermeld. Met de publicatie van deze nieuwe prijslijst vervallen alle

eerdere prijslijsten. Tilly’s Cosmetics international behoudt zich het recht voor, haar prijzen tussentijds te wijzigingen zonder dat daartoe

een correctie op haar prijslijst noodzakelijk is. Niets uit deze prijslijst mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Tilly’s Cosmetics international. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, evenals op de uitvoering daarvan, zijn uitsluitend onze algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 33260.663